Ολική έκλειψη ηλίουΤο πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου θα συμβεί έκλειψη ηλίου. Εδώ στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ορατό σαν μερική έκλειψη. Θα ξεκινήσει περίπου στις 10:40, το μέγιστο θα είναι περίπου στις 11:45 και θα έχει ολοκληρωθεί πριν τη 13:00.
Η έκθεση του αμφιβληστροειδούς στην ηλιακή ακτινοβολία δημιουργεί μόνιμες βλάβες – μόνιμη μείωση της οπτικής οξύτητας, κεντρικά και παρακεντρικά σκοτώματα οπτικού πεδίο. Γι’ αυτό η παρατήρηση της έκλειψης θα πρέπει να γίνει μόνο με ηλιακά φίλτρα ή ειδικά γυαλιά ηλίου, τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο από εξειδικευμένα καταστήματα. Τα γυαλιά αυτά προστατεύουν 100% από όλες τις επικίνδυνες ακτινοβολίες, παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια στην παρατήρηση του φαινομένου. Θα πρέπει να αποφεύγονται πρακτικές που ακολουθούσαν ορισμένοι στο παρελθόν, όπως καπνισμένα γυαλιά, μαυρισμένα φωτογραφικά φιλμ, CD κ.λπ., καθώς δεν παρέχουν την κατάλληλη προστασία. Σε μια έκλειψη ηλίου το 1970 αναφέρθηκαν 145 εγκαύματα αμφιβληστροειδούς. Το 40% από τους ασθενείς αυτούς είχαν ακατάλληλα μέτρα προστασίας ή δεν τα χρησιμοποιούσαν σωστά.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι γονείς που έχουν παιδιά γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να τα ελέγχουν για να μη σηκώσουν τα μάτια τους στον ουρανό έστω και για λίγα δευτερόλεπτα.

Έκλειψη ηλίου