οφθαλμολογικές επεμβάσειςΥπάρχει ένα μεγάλο φάσμα οφθαλμολογικών καταστάσεων στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε χειρουργικά. Κάθε μέθοδος έχει τις ενδείξεις τις, τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους της. Οι νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αλλάξει δραματικά την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το χρόνο αποκατάστασης, από τις διαθλαστικές επεμβάσεις εως τις αποκαταστάσεις σοβαρών παθήσεων όπως η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και ο καταρράκτης.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των LASER έχει οδηγήσει στην εφαρμογή τους για τη χειρουργική αντιμετώπιση μιας σειράς παθήσεων, είτε σα μέθοδος εκλογής, είτε σαν εναλλακτική μέθοδος σε ειδικές περιπτώσεις, είτε υποβοηθώντας κάποια στάδια κλασσικών χειρουργείων.

Οι δυνατότητες των LASER τόσο στην οφθαλμολογία όσο και γενικότερα στην ιατρική έχουν αποκτήσει μυθικές διαστάσεις… Ρωτήστε να μάθετε σε ποιες επεμβάσεις όντως χρησιμοποιούνται.