Τεχνολογία αιχμής

Φιλοσοφία

Προστατέψτε την όραση σας και βελτιώστε την ποιότητα της ζωής σας με την εφαρμογή των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων (evidence-based medicine) και τη βοήθεια καινοτόμων τεχνολογιών.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές πράξεις – laser και χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται στο ιατρείο ή σε συνεργαζόμενα οφθαλμολογικά κέντρα.

Χειρουργός Οφθαλμίατρος Νικόλαος Βαρβαγιάννης

Βιογραφικό

Γνωρίστε το Χειρουργό Οφθαλμίατρο Νικόλαο Βαρβαγιάννη μέσα από ένα σύντομο βιογραφικό του.