Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος 2017

Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος 2017Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος. Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα ασθενειών που βλάπτουν οπτικό νεύρο του ματιού. Μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης και τύφλωση. Είναι μάλιστα η δεύτερη συχνότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Ωστόσο, με την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, είναι δυνατόν να ανακόψουμε την εξέλιξη της νόσου και να προστατεύσουμε τα μάτια από σοβαρή απώλεια όρασης.

Ενημερωθείτε εδώ για τη νόσο που χωρίς προειδοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.

Προσφορά πρόληψης και ενημέρωσης

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και πρόληψης, προσφέρεται στο ιατρείο εξειδικευμένη οφθαλμολογική εξέταση για τη νόσο στην τιμή της απλής εξέτασης. Στον έλεγχο περιλαμβάνονται, πέρα από τον πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο:

  • τονομέτρηση,
  • γωνιοσκόπηση (έλεγχος δηλαδή της γωνίας του προσθίου θαλάμου),
  • βυθοσκόπηση με έλεγχο του οπτικού νεύρου,
  • καμπύλη πίεσης (εαν απαιτείται).

Όσοι ενδιαφέρονται, για όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Μετά το τέλος της παγκόσμιας αυτής εκστρατείας ενημέρωσης θα υπάρξει προσωπική επικοινωνία για να οριστεί το αντίστοιχο ραντεβού.

Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος 12-18/3/2017
Tagged on: