ΤΕΦΑΑΟι υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ ξεκινούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τις υγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα). Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας:

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Ειδική τιμή για τους αμελείς που δεν έχουν ακόμα προνοήσει για την οφθαλμολογική τους εξέταση!

Υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ – Υγειονομικές εξετάσεις
Tagged on: