Τεχνολογία αιχμήςΟι πιο σύγχρονες μέθοδοι στην υπηρεσία των ματιών σας.

Προστατέψτε την όραση σας και βελτιώστε την ποιότητα της ζωής σας με την εφαρμογή των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων (evidence-based medicine) και τη βοήθεια καινοτόμων τεχνολογιών.

Τα τελευταία 30 χρόνια οι εξελίξεις στην οφθαλμολογία έχουν φέρει γνώσεις και εφαρμογές πολλαπλάσιες από όσα είχαν ανακαλυφθεί τα προηγούμενα 300 χρόνια. Οι οφθαλμικές παθήσεις, από την απλούστερη εως την πλέον σοβαρή και επικίνδυνη για την όραση, μπορούν όχι μόνο να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά αλλά και να προληφθούν εγκαίρως.

Με την παρακολούθηση πληθώρας Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων, ενημερωτικών ημερίδων πειραματικών χειρουργείων, επιδιώκω συνεχώς την κατοχή των γνώσεων που επιτρέπουν την αναγνώριση της άριστης επιλογής για τον κάθε ασθενή και των ικανοτήτων που επιτρέπουν η επιλογή αυτή να εφαρμοστεί με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Συνεργαζόμενος με τα πλέον σύγχρονα οφθαλμολογικά κέντρα είμαι σε θέση να παρέχω στους ασθενείς μου πρόσβαση στον αρτιότερο και πλέον σύγχρονο διαγνωστικό και θεραπευτικό εξοπλισμό.

Ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός, όχι μόνο ως προς την ασθένειά του, αλλά και την προσωπικότητά του, τις ανάγκες του και τις δυνατότητές του. Εξατομικευμένη αντιμετώπιση σημαίνει αναγνώριση όλων των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων και παροχή λύσεων που τον καλύπτουν με τον καλύτερο για αυτόν τρόπο.