προϋποθέσεις διαθλαστικής επέμβασηςΚάθε άνθρωπος που παρουσιάζει διαθλαστικά σφάλματα και επιθυμεί να απαλλαγεί από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής έχει την δυνατότητα να υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις:

  • Έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του.
  • Δεν έχει μεταβολές στη διάθλασή του (στους βαθμούς των γυαλιών του) τον τελευταίο χρόνο.
  • Δεν πάσχει από χρόνιες οφθαλμολογικές παθήσεις.
  • Δεν πάσχει από συγκεκριμένες συστηματικές νόσους και δε λαμβάνει συγκεκριμένα συστηματικά φάρμακα.
  • Δεν πρόκειται για γυναίκα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού και δεν προγραμματίζει εγκυμοσύνη τους επόμενους 3 μήνες.

Ποια επέμβαση είναι κατάλληλη για τον κάθε ασθενή;

Τα κριτήρια που καθορίζουν το είδος της επέμβασης, εαν αυτή επιτρέπεται, είναι:

  • οι βαθμοί του διαθλαστικού σφάλματος
  • το πάχος του κερατοειδή
  • τα εμβιομηχανικά του χαρακτηριστικά (που αντικατοπτρίζουν την αντοχή του)
  • οι ειδικές απαιτήσεις και ανάγκες του ασθενούς

Ο προεγχειρητικός έλεγχος, η εξέταση στο ιατρείο και οι μετρήσεις στο διαθλαστικό κέντρο θα απαντήσουν εξατομικευμένα στις ερωτήσεις που ακολουθούν: